การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

yo0024

หนังสือจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
เรื่อง : การแข่งขันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
2.ตัวอย่างแบบส่งรายชื่อกรรมการตัดสินระดับเขตพื้นที่
[Download เอกสาร]

 

Comments are closed.