Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานราหาจักรีประจำปี 2558

ครุฑ

จาก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1

เรื่อง   การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานราหาจักรีประจำปี 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]

ชงปรับรายหัว ร.ร.เอกชน 85%

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  ชงปรับรายหัว ร.ร.เอกชน 85%

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

คุรุสภาจัดงานวันครูโลก ประจำปี2557

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  คุรุสภาจัดงานวันครูโลก ประจำปี2557

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

สอศ.เล็งยุบ 2 สาขา ปี58แก้ไขตีกัน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  สอศ.เล็งยุบ 2 สาขา ปี58แก้ไขตีกัน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเปิดโรงเรียนเถื่อน

ครุฑ

จาก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเปิดโรงเรียนเถื่อน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตฟื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ครุฑ

จาก    สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

เรื่อง   การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]