Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเกี่ยวกับคุรุสภา

cmps

จาก   คุรุสภาประเภทผู้แทนครู
เรื่อง    ข่าวเกี่ยวกับคุรุสภา

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวเกี่ยวกับคุรุสภา]

ข่าวจากกองทุนสงเคราะห์

cmps

จาก  กองทุนสงเคราะห์ประเภทผู้แทนครู
เรื่อง  ข่าวจากกองทุนสงเคราะห์

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [หนังสือแจ้งข่าว]

โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 9

ครุฑ

จาก  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานครั้งที่ 9

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข้อมูลและใบรับสมัคร]

การประชุมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

cmps

จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เรื่อง  การประชุมศิษย์เก่าวิทยาลัยครู-ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวประชาสัมพันธ์]

รับเด็กอาชีวะไปไม่ถึงฝันทำได้แค่ 38 %

darynews

จาก  หนังสือพิมพ์กีฬาเดลินิวส์
เรื่อง   รับเด็กอาชีวะไปไม่ถึงฝันทำได้แค่ 38 %
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

เคาะ8มหา’ลัยสอน ป.บัณฑิตทางการศึกษา

darynews

จาก  หนังสือพิมพ์กีฬาเดลินิวส์
เรื่อง   เคาะ8มหา’ลัยสอน ป.บัณฑิตทางการศึกษา
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]