Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

สปช.ปฏิรูปศึกษาชงตั้งบอร์ดคุมโยกบิ๊ก ศธ.

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  สปช.ปฏิรูปศึกษาชงตั้งบอร์ดคุมโยกบิ๊ก ศธ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

คุณหญิงพรทิพย์ฯแนะครูสอนเรียนให้เชื่อมั่นทำดีมีความกตัญญูเสริมทักษะสังคมมองชีวิตเชิงบวกในงานวันการศึกษาเอกชนปี 2558

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์รายวันไทยนิวส์

เรื่อง  คุณหญิงพรทิพย์ฯแนะครูสอนเรียนให้เชื่อมั่นทำดีมีความกตัญญูเสริมทักษะสังคมมองชีวิตเชิงบวกในงานวันการศึกษาเอกชนปี 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

การศึกษาเอกชน..หัวใจการพัฒนาประเทศ

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  การศึกษาเอกชน..หัวใจการพัฒนาประเทศ

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาสู่อาเซียนและนานาชาติของคุรุสภา พ.ส.2557-2560

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาสู่อาเซียนและนานาชาติของคุรุสภา พ.ส.2557-2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

สอศ.จัดติวภาษานักเรียน-ครูเตรียมพร้อมเรียนรู้โลกอาเซียน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  สอศ.จัดติวภาษานักเรียน-ครูเตรียมพร้อมเรียนรู้โลกอาเซียน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

คุรุสภารับลูกแยก ตั๋วครู

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  คุรุสภารับลูกแยก ตั๋วครู

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]