Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี2557

ครุฑ

จาก  สำนักเสริมศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง  ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี2557

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]

ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ครุฑ

จาก  สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดผลงานการออบแบบตราสัญญาลักษณ์ (Logo) ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

ครุฑ

จาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประกวดผลงานการออบแบบตราสัญญาลักษณ์ (Logo) ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]

อาชีวศึกษา ชม.จัดงานเส้นทางอนาคตกว้างไกล

cmps

จาก  หนังสือพิมพ์รายวันไทยนิวส์ภาพข่าวสำหรับชนทุกชั้น
เรื่อง  อาชีวศึกษา ชม.จัดงานเส้นทางอนาคตกว้างไกล

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในวันครู ปี 2558

cmps

จาก  หนังสือพิมพ์รายวันไทยนิวส์ภาพข่าวสำหรับชนทุกชั้น
เรื่อง  พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในวันครู ปี 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวหนังสือพิมพ์]

มทร.ล้านนาจัดงานฉลองครบ 10 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย

cmps

จาก  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
เรื่อง  มทร.ล้านนาจัดงานฉลองครบ 10 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]