Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

การอบรมพัฒนาครู -ผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2557

cmps

จาก  คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เชียงใหม่
เรื่อง  การอบรมพัฒนาครู -ผู้บริหารประจำปีการศึกษา 2557

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ปส.กช.ชม001/2557,แบบตอบรับการอบรม]

ปฎิทินแผนงานการพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

cmps

จาก  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง  ปฎิทินแผนงานการพัฒนาครู-ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]

เรียน ปวช. ลด-วษท. น่าห่วงสุด สอศ. ปลื้ม ปวส. เพิ่มหมื่นคน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  เรียน ปวช. ลด-วษท. น่าห่วงสุด สอศ. ปลื้ม ปวส. เพิ่มหมื่นคน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

ผ่าทางตัน การศึกษาไทยผ่านมุมมอง ภาคเอกชน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  ผ่าทางตัน การศึกษาไทยผ่านมุมมอง ภาคเอกชน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

สมาคม รร.เอกชน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

cmps

จาก  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน
เรื่อง  สมาคม รร.เอกชน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งที่ 1

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

ประกาศ กำหนดวันประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

cmps

จาก  สมศ.
เรื่อง  ประกาศ กำหนดวันประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ประกาศจาก สมศ.]