Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ชง สมศ.หยุดประเมิน 3 ปี ปรับรูปแบบให้เหมาะสม

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  ชง สมศ.หยุดประเมิน 3 ปี ปรับรูปแบบให้เหมาะสม

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

พ่อแม่กระอักควักจ่ายค่าติวนับแสน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  พ่อแม่กระอักควักจ่ายค่าติวนับแสน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

เกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณ คำขวัญวันครู 16 มกราคม 2558

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  เกียรติครูยิ่งใหญ่น้อมใจบูชาเลิศล้ำคุณค่าศรัทธาพระคุณ คำขวัญวันครู 16 มกราคม 2558

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

‘กมล’สั่งหาข้อมูลครูสาขาขาดแคลน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  ‘กมล’สั่งหาข้อมูลครูสาขาขาดแคลน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

สพฐ.เอาด้วยชง’ทบวงพื้นฐาน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  สพฐ.เอาด้วยชง’ทบวงพื้นฐาน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ.ภารกิจสร้างวิถีคูณภาพสู้วัฒนธรรมการประเมิน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  สัมภาษณ์พิเศษ ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ.ภารกิจสร้างวิถีคูณภาพสู้วัฒนธรรมการประเมิน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]