Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ กำหนดวันประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

cmps

จาก  สมศ.
เรื่อง  ประกาศ กำหนดวันประกาศใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ประกาศจาก สมศ.]

ผ่าทางตัน สมศ. กู้วิกฤตศรัทธามหา’ลัย

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  ผ่าทางตัน สมศ. กู้วิกฤตศรัทธามหา’ลัย

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

อาชีวะเอกชนจี้ สมศ. ทบทวนการประเมินขู่ไม่ปรับปรุงถอนตัว

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  อาชีวะเอกชนจี้ สมศ. ทบทวนการประเมินขู่ไม่ปรับปรุงถอนตัว

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

วีดีทัศน์นำเสนอกิจกรรมสมาคมฯ ปี 2557

ข่าวเกี่ยวกับคุรุสภา

cmps

จาก   คุรุสภาประเภทผู้แทนครู
เรื่อง    ข่าวเกี่ยวกับคุรุสภา

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวเกี่ยวกับคุรุสภา]

ข่าวจากกองทุนสงเคราะห์

cmps

จาก  กองทุนสงเคราะห์ประเภทผู้แทนครู
เรื่อง  ข่าวจากกองทุนสงเคราะห์

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [หนังสือแจ้งข่าว]