Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

”คุรุสภา”ย้ำอยากเป็นครูต้องทำตามกฎ

thairath

จาก  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน
เรื่อง  ”คุรุสภา”ย้ำอยากเป็นครูต้องทำตามกฎ

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

ฟื้นชีพหลักสูตร ป.บัณฑิตเริ่มปี 57

thairath

จาก  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายวัน
เรื่อง  ฟื้นชีพหลักสูตร ป.บัณฑิตเริ่มปี 57

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

ครุฑ

จาก  กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ศธ0205/623]

เล็งขึ้นดอกเบี้ยคัดหลังเบี้ยวหนี้ กยศ.

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  เล็งขึ้นดอกเบี้ยคัดหลังเบี้ยวหนี้ กยศ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

เชิญประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก ส.พ.ค. จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556

cmps

จาก  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง  เชิญประชุมใหญ่สามัญ สมาชิก ส.พ.ค. จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [สพค.ชม.01/059]

แนะ’กู้ต่อเนื่อง’ย้ายซบ กรอ.

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  แนะ’กู้ต่อเนื่อง’ย้ายซบ กรอ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]