Tag Archive for สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเปิดโรงเรียนเถื่อน

ครุฑ

จาก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเปิดโรงเรียนเถื่อน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตฟื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ครุฑ

จาก    สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

เรื่อง   การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [รายละเอียด]

ลั่นผิดจริยธรรมรับจ้าง ‘ ทำการบ้าน ‘

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  ลั่นผิดจริยธรรมรับจ้าง ‘ ทำการบ้าน ‘

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

อึ้ง! ธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  อึ้ง! ธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

สช. หนุน! รักสถาบัน

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  สช. หนุน! รักสถาบัน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]

ลดเงินกู้ ร.ร. เบี้ยวหนี้ กยศ.

matichon

จาก  หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
เรื่อง  ลดเงินกู้ ร.ร. เบี้ยวหนี้ กยศ.

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึง โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ [ข่าวจากหนังสือพิมพ์]