- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
    กิจกรรมวันพลังสีขาว 26/06/2559
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 1 (1/2559) 27/06/2559
    กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 13/07/2559
    กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 15/07/2559
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 2 (1/2559) 25/07/2559
    กิจกรรมวันภาษาไทย 29/07/2559
    กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 3/08/2559
    นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 2 8/08/2559
    กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ 11/08/2559
    กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 17/08/2559
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 3 (1/2559) 22/08/2559
    กิจกรรมแข่งขันออกเสียงภาษาอังกฤษ 24/08/2559
    ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีเวลาเรียนน้อย 19/09/2559
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ/ค่ายคุณธรรม 19/09/2559
    สอบปลายภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชี 22/09/2559
    นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 26/09/2559
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 4 (1/2559) 26/09/2559
    สอบปลายภาคเรียน 1/2559 26/09/2559
    ค่ายคุณธรรมและค่ายวิชาการ 1/2559 8/10/2559
    เปิดภาคเรียน 2/2559 ระดับ ปวส และ ปวช.สาขาวิชาพา 24/10/2559
    เปิดภาคเรียน 2/2559 ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/เท 25/10/2559
 
    แจ้งแนวปฏิบัติการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 0/02/2559
    แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา 0/02/2559
    ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558 0/06/2558
 
 
     โปลิฯ ประชุมเตรียมความพร้อม วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     21/06/2016
     Lannapoly
 
     รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วัดยางกวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     17/06/2016
     Lannapoly
 
     16 มิถุนายน น้อมวันทาบูชาครู 59
     16/06/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯ ตรวจสุขภาพประจำปี 2559
     07/06/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯ สอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร
     07/06/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯ พร้อมต้อนรับเปิดเทอมใหม่
     31/05/2016
     Lannapoly
     กองเชียร์สาขา เทคนิค...
     2014-12-23 03:53:40
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กองเชียร์สาขา อิเล็ก...
     2014-10-16 07:00:50
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา