- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ตารางการจำหน่ายหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2557 29/09/2557
 
 
     ประชุมรับผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2557
     23/03/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯร่วมงานสมโภชพระพุทธรูปประจำศูนย์ฝึก นศท.มทบ.33
     23/03/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯให้บริการสู่ชุมชน
     13/03/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯ จัดพิธีรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
     09/03/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯร่วมกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการชาวเชียงใหม่ ร่วมใจ ใส่หมวกนิรภัย 100
     06/03/2015
     Lannapoly
 
     บริษัท เอเซอร์ และบริษัท เอ.ไอ. คอมพิวเตอร์ & โอ.เอ.จำกัด มอบคอมพืวเตอร์สำหรับนักศึกษาใช้ฝึกถอด
     06/03/2015
     Lannapoly
     กองเชียร์สาขา เทคนิค...
     2014-12-23 03:53:40
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กองเชียร์สาขา อิเล็ก...
     2014-10-16 07:00:50
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา