- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
    สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2557 29/09/2557
    เข้าค่ายวิชาการภาคเรียนที่ 1/2557 11/10/2557
    เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 27/10/2557
    ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษา ปวช.1, ปวช.2  15/11/2557
    ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษา ปวช.3, ปวส. 1, ปวส.2 16/11/2557
    เก็บคะแนนประจำวิชา ครั้งที่ 1 24/11/2557
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 1 (Test 1) 6/12/2557
    กีฬาสี/สถาปนาวิทยาลัยฯ 20/12/2557
    เก็บคะแนนประจำวิชา ครั้งที่ 2 22/12/2557
    สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 29/12/2557
    แก้ มส. สอบกลางภาค 3/01/2558
    เก็บคะแนนประจำวิชา ครั้งที่ 3 19/01/2558
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 2 (Test 2) 26/01/2558
    ประกาศรายชื่อ (ขร) ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80%& 14/02/2558
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. 16/02/2558
    เก็บคะแนนประจาวิชา ครั้งที่ 4 16/02/2558
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ 2/2557 16/02/2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
     การอบรม "การสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์งานแอนนิเมชั่น "
     18/09/2014
     Lannapoly
 
     นักศึกษาระดับปริญญาโท Ex-MBA 15 เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัย
     18/09/2014
     Lannapoly
 
     ตัวแทนโปลิฯ เข้ารอบ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด
     16/09/2014
     Lannapoly
 
     โครงการ การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร(เทคนิคการพูด)
     16/09/2014
     Lannapoly
 
     ฟุตบอลประเพณีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2557
     12/09/2014
     Lannapoly
 
     มอบรางวัลแข่งขันฟุตบอลประเพณีสาขาช่างยนต์
     10/09/2014
     Lannapoly
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     ตรวจสุขภาพนักศึกษา ป...
     2014-07-25 07:13:37
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     ใต้ร่มพระบารมี แสดงส...
     2014-07-25 05:03:02
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     ใหว้ครูและ พิธีเปิดก...
     2014-07-17 08:34:12
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา