- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558
30/05/2558
    เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 2/06/2558
    แผน 3 รับตารางและลงทะเบียน 2/06/2558
    เปิดเรียนนักศึกษา แผน 3 6/06/2558
    นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 1 15/06/2558
    วันพลังสีขาว White Power Day 26/06/2558
    เก็บคะแนนครั้งที่ 1 29/06/2558
    เก็บคะแนนครั้งที่ 2 27/07/2558
    นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 2 3/08/2558
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11/08/2558
    เก็บคะแนนครั้งที่ 3 24/08/2558
    ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติด ขร. 19/09/2558
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. 21/09/2558
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ (ขร.) 21/09/2558
    แก้ไขผลการเรียนนักศึกษาที่ติด ร. 21/09/2558
    นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 3 21/09/2558
    เก็บคะแนนครั้งที่ 4  28/09/2558
    สอบปลายภาค 28/09/2558
    เข่าค่ายวิชาการ (ครั้งที่ 1) 12/10/2558
    กิจกรรมวันปิยมหาราช 23/10/2558
    เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 26/10/2558
    นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 4 9/11/2558
    ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษา ปวช.1, ปวช.2  14/11/2558
 
    ข้อมูลเข้าค่าย ปี 2558 30/05/2558
 
 
     ก้าวล้ำนำหน้าไปอีกระดับกับ “โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่”
     22/05/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนให้กับนักศึกษา ปวช.3
     01/05/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯร่วมจัดงานดำหัว ผู้บริหาร ครูอาวุโส สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
     23/04/2015
     Lannapoly
 
     เย็นสะหลี๋ ปี๋ใหม่เมือง 2558
     21/04/2015
     Lannapoly
 
     ขอพรปี๋ใหม่เมือง
     21/04/2015
     Lannapoly
 
     นายทัพฟ้า คำหน่อแก้ว คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ในการแข่งขันหมากรุกไทย
     21/04/2015
     Lannapoly
     กองเชียร์สาขา เทคนิค...
     2014-12-23 03:53:40
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กองเชียร์สาขา อิเล็ก...
     2014-10-16 07:00:50
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา