- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    แจ้งแนวปฏิบัติการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 0/02/2559
    แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา 0/02/2559
    ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558 0/06/2558
 
 
     ประชุมรับผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2558
     21/03/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครั้งที่ 29
     07/03/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯ จัดพิธีรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
     07/03/2016
     Lannapoly
 
     ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
     04/03/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี กับ 3 บริษัทรถยนต์ เชียงใหม่
     02/03/2016
     Lannapoly
 
     นักศึกษาโปลิฯรับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
     02/03/2016
     Lannapoly
     กองเชียร์สาขา เทคนิค...
     2014-12-23 03:53:40
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กองเชียร์สาขา อิเล็ก...
     2014-10-16 07:00:50
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา