- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 1 (Test 1) 6/12/2557
    กีฬาสี/สถาปนาวิทยาลัยฯ 20/12/2557
    เก็บคะแนนประจำวิชา ครั้งที่ 2 22/12/2557
    สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2557 29/12/2557
    แก้ มส. สอบกลางภาค 3/01/2558
    เก็บคะแนนประจำวิชา ครั้งที่ 3 19/01/2558
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 2 (Test 2) 26/01/2558
    ประกาศรายชื่อ (ขร) ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80%& 14/02/2558
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. 16/02/2558
    เก็บคะแนนประจาวิชา ครั้งที่ 4 16/02/2558
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ 2/2557 16/02/2558
    สอบปลายภาค/สอบมาตรฐานวิชาชีพ  23/02/2558
    รับวุฒิบัตรนักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 8/03/2558
    ค่ายวิชาการครั้งที่ 2 9/03/2558
    ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.1, ปวช.2 21/03/2558
    ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.3, ปวส. 1 22/03/2558
    ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (เรียนซ่อม) 23/03/2558
    เปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษา แผน 2 23/03/2558
    ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปวส. แผน 2 27/03/2558
    เปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษา แผน 3 28/03/2558
    เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (เรียนซ่อม) 30/03/2558
 
 
 
    ตารางการจำหน่ายหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2557 29/09/2557
 
 
     โรงเรียนเมตตาศึกษา ดูงานโปลิ
     26/11/2014
     Lannapoly
 
     ร.ร.ต้นผึ้ง ดูงานโปลิฯ
     22/11/2014
     Lannapoly
 
     ร.ร.กาวิละวิทยาลัย ดูงานโปลิฯ
     22/11/2014
     Lannapoly
 
     ปวช.2 สาขาพณิชยการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ดูงาน
     22/11/2014
     Lannapoly
 
     นักศึกษาสาขางานไฟฟ้า ระดับ ปวช.2 ทัศนศึกษาดูงาน
     17/11/2014
     Lannapoly
 
     โปลิฯประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2557
     17/11/2014
     Lannapoly
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     ตรวจสุขภาพนักศึกษา ป...
     2014-07-25 07:13:37
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     ใต้ร่มพระบารมี แสดงส...
     2014-07-25 05:03:02
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา