- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
    กิจกรรมวันภาษาไทย 29/07/2559
    กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 3/08/2559
    นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 2 8/08/2559
    กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเ 11/08/2559
    กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 17/08/2559
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 3 (1/2559) 22/08/2559
    กิจกรรมแข่งขันออกเสียงภาษาอังกฤษ 24/08/2559
    ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีเวลาเรียนน้อย 19/09/2559
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ/ค่ายคุณธรรม 19/09/2559
    สอบปลายภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชี 22/09/2559
    นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 3 26/09/2559
    เก็บคะแนน ครั้งที่ 4 (1/2559) 26/09/2559
    สอบปลายภาคเรียน 1/2559 26/09/2559
    ค่ายคุณธรรมและค่ายวิชาการ 1/2559 8/10/2559
    เปิดภาคเรียน 2/2559 ระดับ ปวส และ ปวช.สาขาวิชาพา 24/10/2559
    เปิดภาคเรียน 2/2559 ระดับ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม/เท 25/10/2559
    ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษา ปวช.1, ปวช.2 (รับผ 12/11/2559
    ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษา ปวช.3, ปวส.1, ปวส.2 ( 13/11/2559
    กิจกรรมวันลอยกระทง 14/11/2559
    นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รุ่นที่ 4 14/11/2559
    กิจกรรมแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธาร 16/11/2559
 
    แจ้งแนวปฏิบัติการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. 0/02/2559
    แบบฟอร์มกิจกรรมจิตอาสา 0/02/2559
    ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558 0/06/2558
 
 
     โปลิเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
     26/07/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559
     15/07/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปี 2559
     14/07/2016
     Lannapoly
 
     นศท.โปลิฯเข้าร่วมอบรม นศท.จราจร ประจำปีการศึกษา 2559
     12/07/2016
     Lannapoly
 
     นักศึกษาโปลิฯ รับมอบทุนจากมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
     11/07/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯ ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต
     08/07/2016
     Lannapoly
     กองเชียร์สาขา เทคนิค...
     2014-12-23 03:53:40
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กองเชียร์สาขา อิเล็ก...
     2014-10-16 07:00:50
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา