- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
    ประกาศรายชื่อ (ขร) ที่มีเวลาเรียนน้อยกว่า 80%& 14/02/2558
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. 16/02/2558
    เก็บคะแนนประจาวิชา ครั้งที่ 4 16/02/2558
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ 2/2557 16/02/2558
    สอบปลายภาค/สอบมาตรฐานวิชาชีพ  23/02/2558
    รับวุฒิบัตรนักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 8/03/2558
    ค่ายวิชาการครั้งที่ 2 9/03/2558
    ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.1, ปวช.2 21/03/2558
    ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.3, ปวส. 1 22/03/2558
    ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (เรียนซ่อม) 23/03/2558
    เปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษา แผน 2 23/03/2558
    ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปวส. แผน 2 27/03/2558
    เปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษา แผน 3 28/03/2558
    เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (เรียนซ่อม) 30/03/2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ตารางการจำหน่ายหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2557 29/09/2557
    กิจกรรมการแข่งขันโครงการเปิดบ้านสานฝันวันนวัตกรรม ปีการศึกษา 2557 6/02/2558
 
 
     แสดงความยินดีกับบุคลากร ที่เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     29/01/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯจัดโครงการทัวร์จำลอง เส้นทางเชียงใหม่ - สุโขทัย
     26/01/2015
     Lannapoly
 
     โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 / 2557
     26/01/2015
     Lannapoly
 
     บุคลากรโปลิฯรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
     22/01/2015
     Lannapoly
 
     วงดนตรีลูกทุ่งโปลิฯร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้าง
     20/01/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯจัดโครงการ บริษัททัวร์จำลอง
     17/01/2015
     Lannapoly
     กองเชียร์สาขา เทคนิค...
     2014-12-23 03:53:40
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กองเชียร์สาขา อิเล็ก...
     2014-10-16 07:00:50
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา