- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
    ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติด ขร.(2/2558) 13/02/2559
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. 15/02/2559
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ (2/2558) 15/02/2559
    เก็บคะแนนครั้งที่ 4 (2/2558) 22/02/2559
    สอบปลายภาค/สอบมาตรฐานวิชาชีพ(2/2558) 22/02/2559
    แก้ไขผลการเรียนนักศึกษาที่ติด ร. 24/02/2559
    ซ่อมรับวุฒิบัตรนักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 5/03/2559
    รับวุฒิบัตรนักศึกษา ปวช.3 , ปวส.2 6/03/2559
    ค่ายวิชาการครั้งที่ 2 7/03/2559
    ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.1, ปวช.2 19/03/2559
    ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (เรียนซ่อม) 19/03/2559
    ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.3, ปวส. 1 20/03/2559
    เปิดเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษา แผน 2 21/03/2559
    เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (เรียนซ่อม) 28/03/2559
    ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปวส. แผน 2 19/04/2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558 0/06/2558
 
 
     โปลิฯร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และกีฬา วท.เทคโนโลยีและอาชีวเอกชน กลุ่มภาคเหนือ
     06/02/2016
     Lannapoly
 
     สาขาพณิชยการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวจัดสัมมนา
     06/02/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
     27/01/2016
     Lannapoly
 
     วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     27/01/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯร่วมงานวันครู เอกชน ประจำปี พ.ศ.2559
     18/01/2016
     Lannapoly
 
     โปลิฯจัดอบรม การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
     14/01/2016
     Lannapoly
     กองเชียร์สาขา เทคนิค...
     2014-12-23 03:53:40
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กองเชียร์สาขา อิเล็ก...
     2014-10-16 07:00:50
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา