- แผนกช่างยนต์   - แผนกก่อสร้าง
  - แผนกไฟฟ้า   - แผนกเทคโนโลยีคอม ฯ
  - แผนกอิเล็กทรอนิกส์   - แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  - แผนกสถาปัตยกรรม   - แผนกสามัญ
  - แผนกพาณิชยการ   - แผนกภาษาต่างประเทศ
Lanna Polytechnic ChiangMai Technological College.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
Lanna Poly System...
  Username :  
  Password :  
  Type :
     
 
    ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติด ขร. 19/09/2558
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. 21/09/2558
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ (ขร.) 21/09/2558
    แก้ไขผลการเรียนนักศึกษาที่ติด ร. 21/09/2558
    นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 3 21/09/2558
    เก็บคะแนนครั้งที่ 4  28/09/2558
    สอบปลายภาค 28/09/2558
    เข่าค่ายวิชาการ (ครั้งที่ 1) 12/10/2558
    กิจกรรมวันปิยมหาราช 23/10/2558
    เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 26/10/2558
    นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 4 9/11/2558
    ประชุมผู้ปกครอง และนักศึกษา ปวช.1, ปวช.2  14/11/2558
    ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษา ปวช.3, ปวส.1-2 15/11/2558
    เก็บคะแนนครั้งที่ 1 (2/2558) 23/11/2558
    กีฬาสี/สถาปนาวิทยาลัยฯ 19/12/2558
    เก็บคะแนนครั้งที่ 2 (2/2558) 21/12/2558
    นักศึกษาออกฝึกงาน รุ่นที่ 5 4/01/2559
    เก็บคะแนนครั้งที่ 3 (2/2558) 18/01/2559
    ประกาศรายชื่อนักศึกษา ติด ขร.(2/2558) 13/02/2559
    ประกาศรายชื่อนักศึกษาติด ร. 15/02/2559
    ลงทะเบียนเข้าค่ายวิชาการ (2/2558) 15/02/2559
    เก็บคะแนนครั้งที่ 4 (2/2558) 22/02/2559
    สอบปลายภาค/สอบมาตรฐานวิชาชีพ(2/2558) 22/02/2559
 
    ปฏิทินการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2558 0/06/2558
 
 
     ผลการแข่งขัน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     06/07/2015
     Lannapoly
 
     “เชิดชูครูกวีศรีสุนทร”
     06/07/2015
     Lannapoly
 
     วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2558
     01/07/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯ ต้อนรับนักเรียน รร.บ้านป่าไม้แดง
     01/07/2015
     Lannapoly
 
     รับทุนจากมูลนิธิเอโตะไซดัน
     20/06/2015
     Lannapoly
 
     โปลิฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึก
     20/06/2015
     Lannapoly
     กองเชียร์สาขา เทคนิค...
     2014-12-23 03:53:40
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กองเชียร์สาขา อิเล็ก...
     2014-10-16 07:00:50
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ...
     2014-09-04 08:13:58
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
     โปลิฯร่วมกับอาชีวะเอ...
     2014-08-28 05:44:19
     วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
 :: Face Book
 :: ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา