ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
กรอกใบสมัครเรียน...

ข้อมูลทั่วไป

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อรับรหัสการสมัครเรียน

สมัครผ่านทาง :
สถานศึกษาเดิม * หมายเหตุ : หากค้นหาไม่เจอให้ระบุเป็น ( - )
ระดับการศึกษา *
วุฒิการศึกษา *
สาขาที่จบ *
ต้องการศึกษาต่อในระดับ *
สาขาที่ต้องการศึกษา *
แผนการเรียน
{{showVersion}}
ประเภทการสมัคร {{showBTN===true?'/':'x'}} *
คำนำหน้าชื่อ *

ชื่อ *

นามสกุล *

ชื่อเล่น *

ชื่อภาษาอังกฤษ *

นามสกุลภาษาอังกฤษ *

ประวัติส่วนตัว

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อรับรหัสการสมัครเรียน

วันเดือนปีเกิด *

อายุ

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

เพศ

กรุ๊ปเลือด

มีพี่

มีน้อง

เป็นบุตรคนที่

น้ำหนัก    กิโลกรัม  ส่วนสูง    เซนติเมตร

การเจาะหู *
รอยสัก *
โรคประจำตัว
สถานะภาพครอบครัว *

E-mail นักศึกษา

ถนัดเขียน *
ความสามารถพิเศษ
ได้รับข่าวสารจาก *
คำนำหน้าชื่อบิดา
ชื่อบิดา *
นามสกุลบิดา *

อาชีพบิดา

รายได้บิดา

สภาพบิดา *

ความพิการบิดา

ว/ด/ป เกิดบิดา

คำนำหน้าชื่อมารดา *
ชื่อมารดา *
นามสกุลมารดา *

อาชีพมารดา

รายได้มารดา

สภาพมารดา *

ความพิการมารดา

ว/ด/ป เกิดมารดา

ประเภทการขอกู้ยืมเรียน *

ที่อยู่นักศึกษา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อรับรหัสการสมัครเรียน

 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
กรุณาเลือกข้อมูลจังหวัด
ตำบล *
กรุณาเลือกข้อมูลอำเภอ
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ * สามารถกรอกข้อมูลได้หลายเบอร์

ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
กรุณาเลือกข้อมูลจังหวัด
ตำบล *
กรุณาเลือกข้อมูลอำเภอ
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ * สามารถกรอกข้อมูลได้หลายเบอร์
พิกัดบนแผนที่    คู่มือ การหาตำแหน่งแผนที่

ที่อยู่บิดามารดา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อรับรหัสการสมัครเรียน

ที่อยู่บิดา

บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
กรุณาเลือกข้อมูลจังหวัด
ตำบล
กรุณาเลือกข้อมูลอำเภอ
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ สามารถกรอกข้อมูลได้หลายเบอร์
สถานที่ทำงาน
เบอร์ที่ทำงาน สามารถกรอกข้อมูลได้หลายเบอร์

ที่อยู่มารดา

บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
จังหวัด
อำเภอ
กรุณาเลือกข้อมูลจังหวัด
ตำบล
กรุณาเลือกข้อมูลอำเภอ
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ สามารถกรอกข้อมูลได้หลายเบอร์
สถานที่ทำงาน
เบอร์ที่ทำงาน สามารถกรอกข้อมูลได้หลายเบอร์

ข้อมูลผู้ปกครอง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบเพื่อรับรหัสการสมัครเรียน

ความสัมพันธ์
 บิดา  มารดา  อื่น ๆ
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน
ซอย
ถนน
จังหวัด *
อำเภอ *
กรุณาเลือกข้อมูลจังหวัด
ตำบล *
กรุณาเลือกข้อมูลอำเภอ
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ * สามารถกรอกข้อมูลได้หลายเบอร์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้ปกครอง *
ใส่เบอร์รับข้อความได้เพียงเบอร์เดียว
อาชีพ
รายได้
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์ สามารถกรอกข้อมูลได้หลายเบอร์


QR Code กลุ่ม Line นักศึกษาใหม่ 2566