Welcome

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI TECHNOLOGICAL COLLEGE


ยินดีต้อนรับ

LANNA POLYTECHNIC CHIANGMAI TECHNOLOGICAL COLLEGE
สมัครเรียน
ปีการศึกษา 2568

ผู้สนใจ สามารถสมัครเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
การสมัครเรียน

ข้อมูลโควตา รายละเอียดค่าใช้จ่าย และ
เอกสารต่างๆ ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม

LPS Mobile
on Line App

ระบบข้อมูลนักศึกษา สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลผ่านแอพ Line

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสาร
โปลิฯ

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานภายในของ
วิทยาลัยฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สมัครงาน
โปลิฯ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จกับเรา
สมัครได้ 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
โครงงาน

แหล่งสืบค้นข้อมูลโครงงานสาขา พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูล
นวัตกรรม

แหล่งสืบค้นข้อมูลนวัตกรรมของนักศึกษาช่างและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียน
ศิษย์เก่า

ลงทะเบียนประวัติศิษย์เก่าเพื่อให้วิทยาลัยฯสามารถติดต่อกับศิษย์เก่าได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประชาสัมพันธ์

   26 มิ.ย. 67 วันพลังสีขาว (26/06/2567)


   19 ก.ค. 67 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน (19/07/2567)


   22 ก.ค. 67 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (22/07/2567)


   29 ก.ค. 67 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (29/07/2567)


   30 ก.ค. - 2 ส.ค. 67 สอบกลางภาค (30/07/2567)


   5 ต.ค. 67 ประชุมนัดศึกษาทุน ปวช.1 ปีการศึกษา 2568 (05/08/2567)


   12 ส.ค. 67 หยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ (12/08/2567)


   30 ก.ย. - 4 ต.ค. 67 สอบปลายภาค 1/2567 (30/09/2567)


   7 - 11 ต.ค. 67 ค่ายคุณธรรม / ค่ายวิชาการ 1/2567 (07/10/2567)


   28 ต.ค. 67 เปิดภาคเรียนที่ 2/2567 (28/10/2567)


   15 พ.ย. 67 กิจกรรมวันลอยกระทง (15/11/2567)


   16 พ.ย. 67 ประชุมผู้ปกครอง และ รับผลการเรียน ปวช.1 และ ปวช.2 (16/11/2567)


   17 พ.ย. 67 ประชุมผู้ปกครอง และ รับผลการเรียน ปวช.3, ปวส.1 และ ปวส.2 (17/11/2567)


   5 ธ.ค. 67 หยุด วันพ่อแห่งชาติ (05/12/2567)


   10 ธ.ค. 67 หยุด วันรัฐธรรมนูญ (10/12/2567)


   16 - 20 ธ.ค. 67 สอบกลางภาค 2/2567 (16/12/2567)


   18 ธ.ค. 67 กิจกรรมทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี (18/12/2567)


   20 ธ.ค. 67 กิจกรรม กีฬาสี (20/12/2567)


   28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 68 วันหยุดสิ้นปี (28/12/2567)


หนังสืออนุสรณ์ ภาพแห่งความประทับใจ

Memorial Book

ข่าวกิจกรรม

ตรวจประเมินโครงการ สุขาดี มีความสุข

าจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์อุทัย ศรีสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่ อาจารย์อุดมเดช ต.เจริญ รองผู้จัดการฝ่ายบริการ และคณะครู ให้การต้อนรับอาจารย์สุรศักดิ์ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลโครงการ สุขาดี มีความสุข ตามเกณฑ์การประเมิน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรมเลือกตั้ง อวท. โปลิ 2567

สาขาบริหารธุรกิจ ดำเนินการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ ทั้ง 3 สาขา ณ อาคารเรียงพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
พิธีไหว้ครู 2567

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู “น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2567 อย่างยิ่งใหญ่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอนำเสนอ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2521 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา มีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน 1 หลัง มีจำนวนนักศึกษา 350 คน ในเนื้อที่ 10 ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ

LannaPoly News

ข่าวสารโปลิฯ