ติดต่อเรา

Contact us


การติดต่อ

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
  2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
 • โทรศัพท์
  0 5321 3061 , 0 5321 3144 , 0 5321 9175
 • แฟกซ์
  0 5340 8223
 • Facebook
  www.facebook.com/lannapolyCNX
 • E-mail
  lannapoly@lannapoly.ac.th