ภาพกิจกรรม

Galleryศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโปลิเทคนิคลานนา ที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 นี้ด้วยค่ะ

ดูเพิ่มเติม

โปลิฯศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมาตรฐานระดับประเทศ

ศูนย์ทดสอบของวิทยาลัยฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1.สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (รุ่นที่ 1) ทดสอบทฤษฎี และ ปฏิบัติ จำนวน 26 คน ( ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท.101) 2.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 5 ทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 20 คน ( ณ Shop ไฟฟ้ากำลัง ) 3.สาขาพนักงานการใช้คอทมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 38 คน ( ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พ.101) 4.สาขาพนักงานการใช้คอทมพิวเตอร์ (นำเสนอผลงาน) ระดับ 1 ทดสอบภาคปฏิบัติ จำนวน 35 คน ( ณ ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พ.104)

ดูเพิ่มเติม

เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์พัชราภรณ์ บุญแก้ว หัวหน้างานแนะแนว พร้อมด้วยทีมงานแนะแนวและงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ เทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาอาชีพสู่สากล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมสนับสนุนเปเปอร์ชู้ตพิธีเปิดงานของสาขาไฟฟ้ากำลังค่ะ

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแนะแนว โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่

โปลินำทีมคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาพาณิชยกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขายานยนต์ไฟฟ้า เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ให้แก่น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 พอจัดกิจกรรมการแสดงนวัตกรรมของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

ประชุมบุคลากร ก่อนปิดภาคเรียน

การประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานกิจกรรมช่วงปลายเทอมและการสอบปลายภาค และรับฟังโอวาทแนวทางปฏิบัติงาน โดย อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และอาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการ ณ อาคารนิกรพันธุ์ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านบวกเปา เข้ามาศึกษาเรียนรู้บริการวิชาชีพ

นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านบวกเปา เข้ามาศึกษาเรียนรู้บริการวิชาชีพ สาขาพาณิชย์กรรม และสาขาท่องเที่ยวและโรงเเรม โดย อ.ณัฐวุฒิ หน่อคำ อ.ศิวดล สุทำแปง และ อ.ดารณี ปัญญาราช

ดูเพิ่มเติม

การนำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ "เทคโนโลยีสามแยก"

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ "เทคโนโลยีสามแยก" ที่ เซียร์ รังสิต จ.ปทุุมธานี นำทีมโดย อ.สุรชัย สุดเก่งของสาขา

ดูเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ.เชียงใหม่   ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขอขอบคุณโค้ช เทพโยธิน พันธง ที่ทำการฝึกซ้อมนักกีฬาจนได้รับรางวัล ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่าน และกองเชียร์ทุกๆคน ที่คอยให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณนักกีฬาทุกๆคน ที่ให้ความร่วมมือ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ จนคว้าชัยชนะมาได้ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อม และงบประมาณในการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ

ดูเพิ่มเติม