ภาพกิจกรรม

Galleryการพัฒนาศักยภาพชมรม To be number one ในสถานศึกษาและชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567

อาจารย์เสน่ห์ สมบัติใหม่ งานกิจการนักศึกษา และที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน นำนักศึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันจำนวน 5 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพชมรม To be number one ในสถานศึกษาและชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

โปลิคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน กีฬาประชาชนกีฬาวอลเลย์บอล

โปลิคว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน กีฬาประชาชนกีฬาวอลเลย์บอลในร่มประเภททีมชาย เยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงชนะเลิศจังหวัดเชียงใหม่2567

ดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาหัวหน้างาน ด้านนโยบายการเรียนการสอน

ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาหัวหน้างาน ด้านนโยบายการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษาและกิจกรรม ในปีการศึกษา 2567 โดยมี อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทิพยกิติกร วันที่14 มิถุนายน2567

ดูเพิ่มเติม

การอบรม สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้

สสค.เชียงใหม่ให้ความรู้ "สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้"ให้กับ นศ.โปลิ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. โดยอาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร ผช.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขา อาจารย์ ให้การต้อนรับ คุณพิมพ์พิศา หงส์รัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมจุลเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

โปลิฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อวิทยาลัย อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทิพยกิติกร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ทางวิทยาลัยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณครับ

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนพงษ์พิกุล เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนพงษ์พิกุล เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ทางวิทยาลัยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนพงษ์พิกุลได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณครับ

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณค่ะ

ดูเพิ่มเติม