ภาพกิจกรรม

Galleryโปลิฯคว้า 18 เหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้นระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จ.ตาก ดังนี้ 1.การประกวดวงดนตรีสากล รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าไปแข่งขันต่อระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี) 2.การประกวดร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง (หญิง) เหรียญทอง 3.ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เหรียญทอง 4.การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย) เหรียญทอง 5.ทักษะการนำเสนอขายสินค้า (The Marketing Challenge) เหรียญทอง 6.การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย เหรียญทอง 7.ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ เหรียญเงิน 8.การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย เหรียญเงิน 9. ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหรียญทองแดง

ดูเพิ่มเติม

การออกแบบเสื้อกีฬาสีครบรอบ 45 ปี โปลิ

ผลการประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีโปลิ ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ อันดับที่ 1 ศิระโชติ นวนแก้ว IT.3101 ได้ 849 Vote คิดเป็น 29.59% ของผู้ที่โหวดทั้งหมด อันดับที่ 2 สรรสิทธิ์ พะจิตคำ IT.5101 ได้ 442 Vote คิดเป็น 15.41% ของผู้ที่โหวดทั้งหมด อันดับที่ 3 นันทิกานต์ คำแหลง DT.3101 ได้ 315 Vote คิดเป็น 10.98% ของผู้ที่โหวดทั้งหมด จากผู้เข้าประกวดทั้งหมด 31 คน

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาโปลิคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทีม New Poly Team v2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทอาชีวศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า ในการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister s Award for Health Promotion Innovation 2023 นำทีมโดย อาจารย์รัชนีกร แก้วเป๋า อาจารย์สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาพาณิชยกรรม และนักศึกษา 1. นายภูมินทร์ บัวแก้วเกิด DT.3102 2. นายวุฒิไกร จันทร์สม DT.3102 3. นางสาวสุภาวิตา หมู่สิริโรจน์ DT.3102

ดูเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 45 ปี

อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ คณะผู้บริหาร ผู้มีอุปการะคุณ พร้อมทั้งอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครบรอบ 45 ปี ของวิทยาลัย ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2566

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี 2566 ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนด้วยครับ poly สร้างสรรค์นวัตกรรมของคนรุ่นใหม่

ดูเพิ่มเติม

ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน

ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ในโอกาส วิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี

ดูเพิ่มเติม

สรุปรายการแข่งทักษะ 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคว้าเหรียญทอง 18 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เหรียญทองแดง 3 เหรียญ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับน้องๆและอาจารย์จาก Sichuan Engineering Technical College

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความสดใส ยินดีต้อนรับน้องๆและอาจารย์จาก Sichuan Engineering Technical College ทุกคนเลยนะคะ ที่มาเยี่ยมชม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ในวันนี้ หวังว่าน้องๆทุกคน จะได้รับประสบการณ์ดีๆครั้งนี้กลับไปนะคะ

ดูเพิ่มเติม