ภาพกิจกรรม

Galleryกิจกรรมวันเอดส์โลก

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม "Let's Communities Lead ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์" เนื่องในวันเอดส์โลก โดยมีนายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยในงานมีบูธกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ และการแข่งขัน Cover Dance ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับน้องๆทีม Cover Dance ตัวแทนวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความยินดี กับน้องๆทีม Cover Dance ตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการแข่งขัน World AIDS Day Cover Dance Contest 2023 ที่จัดขึ้นในงานวันเอดส์โลก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วันนี้ด้วยนะคะ น้องๆทั้ง 2 เก่งมากๆค่ะ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม HOT N COOL 1.นางสาวดาว ลุงออ 2.นางสาววิลาสิณี เครือซาว 3.นางสาวเปมิกา คำไพรสนธ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ทีม Baby Crazy 1.นางสาว ศศิณรินทร์ คุณยศยิ่ง 2.นางสาว วัชราวรรณ ทิพย์มโน 3.นางสาว มยุรา แซ่หลง 4.นางสาว นภัสสร สิงห์ทองแท้ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมทั้ง 2 ทีม อาจารย์เชษฐ์สุดา พรมสาส์น

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับทีม New Poly Team v2

ขอแสดงความยินดีกับทีม New Poly Team v2

ดูเพิ่มเติม

ดูงาน การท่องเที่ยวและโรงแรม ปวช.3

การท่องเที่ยวและโรงแรมโปลิกับการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดแค่ในสถานศึกษา อาจารย์ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์หนึ่งฤทัย วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม นำอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ระดับชั้น ปวช.3 ห้อง HM.3101 จำนวน 33 คน ออกเดินทางทัศนศึกษา เส้นทางโคลนก้อนสุดท้ายสู่ทรายเม็ดแรก เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารยูเนสโก “ เมืองเพชร 3 รส” รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสหวาน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม พ.ศ.2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา EV ดูงานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

อาจารย์จักร์รินทร์ ขัดนาค นำนักศึกษาสาขางานยานยนต์ หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่อาคารจัดแสดงแกรนด์ฮอล โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ดูเพิ่มเติม

พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี

กองลูกเสือวิสามัญโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และผู้กำกับ 4 ท่าน พร้อมทั้งลูกเสือ จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมใจครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม

ร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิดลานนาเชียงใหม่นำโดยอาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา อาจารย์ธีระยุทธ บุญตัน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและคณะอาจารย์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปรเมศร์ ไชยวงค์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และทีมงานแนะแนวการศึกษา เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ นายสุรพล ยะคำป้อ และรองผู้อำนวยการ นางสาวสุกัญญา เหมืองสอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม