ภาพกิจกรรม

Galleryประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน ของนักศึกษาเพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองถึงแนวทางการดูแลนักศึกษาในวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมพบปะผู้ปกครองและนักเรียนในวันนี้ ณ อาคารนิกรพันธุ์

ดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรี

อ.ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ. สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1

ดูเพิ่มเติม

สรุปผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

โปลิฯ สุดเจ๋ง! คว้า59 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน . . . วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทสไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และได้ผ่านเข้ารอบไปทำการแข่งขันต่อในระดับภาค ณ จังหวัดตาก

ดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทิพยกิติกร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2566

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา การท่องเที่ยวและการโรงแรม ออกศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสงคราม

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ระดับชั้น ปวช.3 ออกเดินทางทัศนศึกษา เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “ เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ 3 นา 3 ศาสนา อย่างยั่งยืน” จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อวท

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นำโดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง-ใหญ่ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การประเมิน วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

โปลิฯ Fix it Center

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านสบอาว ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขางานยานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ออกบริการพี่น้องชาวบ้าน วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม