ภาพกิจกรรม

Galleryเปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อวท

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา นำโดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง-ใหญ่ นำโดย นายปัญญา ช่างงาน ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การประเมิน วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ดูเพิ่มเติม

โปลิฯ Fix it Center

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านสบอาว ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขางานยานยนต์ สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ออกบริการพี่น้องชาวบ้าน วันที่ 6 ตุลาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

อำนวยความสะดวกเครื่องเสียง ในการประชุมรับเสด็จ

อ.สราวุฒิ อินสันทราย อ.ฝ่ายพัฒนานักศึกษานำนักศึกษาให้บริการระบบเสียง ในการประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดแพรคุมป้ายลานน้ำแข็งจังหวัดเชียงใหม่ของสำนักเลขาพระราชวัง และส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ณ ลานสเก็ตน้ำแข็งจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ต.ค.66

ดูเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566

หมวดวิชาพลานามัยนำโดย อ.ชัชวาลย์และอ.สุเทพ ได้นำนักกีฬาทีมวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ผลการแข่งขันฟุตซอล ชนะ รร.เชียงดาวฯ 1 ประตูต่อ 0 วอลเลย์ฯชายหาดทีมชายโปลิฯ1 ชนะรร.ท่าสต๋อย2:0 โปลิฯ2ชนะดอยเต่า2:1 บาสเกตบอล แพ้ รร.เชียงดาวฯ 13 ต่อ 54

ดูเพิ่มเติม