ภาพกิจกรรม

Galleryศิษย์เก่าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ทางวิทยาลัยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณครับ

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนพงษ์พิกุล เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนพงษ์พิกุล เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ทางวิทยาลัยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนพงษ์พิกุลได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณครับ

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยเข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยเข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อยได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณค่ะ

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองไคร้ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนบ้านหนองไคร้ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณค่ะ

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าสะต๋อย เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าสะต๋อย เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ ทางวิทยาลัยต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนวัดท่าสะต๋อยได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณค่ะ

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านสันป่าสัก เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณค่ะ

ดูเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าโรงเรียนจิตราวิทยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ นำตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนจิตราวิทยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูเป็นการแสดงถึงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ทางโรงเรียนจิตราวิทยา ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณค่ะ

ดูเพิ่มเติม

อวท.โปลิ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567

อวท.โปลิ ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ (อวท.) จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเด็ก เยาวชน จากการแทรกเซงกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบทุกรูปแบบและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ดูเพิ่มเติม