ภาพกิจกรรม

Galleryจุดประกายความคิด สู่การเป็น The next gen marketer 6.0

สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการตลาด จัดกิจกรรม จุดประกายความคิด สู่การเป็น The next gen marketer 6.0 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง อาจารย์ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา การบรรยายหัวข้อ การทำงานอาชีพ Influencer กว่าจะมาเป็นก้องภพเซาะรีวิว โดย ก้องภพเซาะรีวิว Influencer, Tiktoker ชื่อดัง และการสอบสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปี

ดูเพิ่มเติม

JIN LONG มังกรทอง Finally Skill Test

าขาการท่องเที่ยวและโรงแรม จัดกิจกรรมสอบสมรรถนะรายวิชา Finally Skill Test ภายใต้ Concept ที่ว่า JIN LONG มังกรทอง โดยมีอาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดงานและเยี่ยมชมบูธ

ดูเพิ่มเติม

นศ.ทันตแพทย์ มช. สัมภาษณ์บุคลากรวิทยาลัย

นศ.ทันตแพทย์ มช. สัมภาษณ์บุคลากรวิทยาลัย นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาสัมภาษณ์บุคลากรของวิทยาลัยในเรื่อง "ความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการรักษาทัตกรรมของวัยทำงานที่มีสิทธิ์ ประกันสังคม เพื่อศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการใช้บริการทางทันตกรรม และผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อสมรรภาพในชีวิตประจำวันของวัยทำงานที่มีสิทธิ์ประกันสังคม

ดูเพิ่มเติม

โปลิเจ๋ง คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชาย 4 สถาบัน

สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย 4 สถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา และ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์สุวัฒน์ สุริยาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร ให้เกียรติมอบรางวัล ซึ่งผลการแข่งขัน ชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

กับการแสดงดนตรี สนุกๆ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

กับการแสดงดนตรี สนุกๆ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

ปลิร่วมกิจกรรมพัฒนาศัยภาพนวัตกรรม

อ.สโรจน์พันธุ์ ปะละปิ๊ก อาจารย์สาขาพาณิชยกรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศัยภาพนวัตกรรม ครั้งที่ 1 โครงการต่อยอดนวัตกรรม โดย สสส. ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Thai Health Academy ชั้น 34 อาคาร SM Town กรุงเทพมหานคร นักศึกษา จำนวน 3 คน 1) นายวันชัย นายพัน ห้อง AC.4102 2) นางสาวรุจิรา ไพรวนาวัลย์ ห้อง MK.4101 3) นายหมิว - ห้อง IT.3101

ดูเพิ่มเติม

อันดับ 1 และ อันดับ 2 เป็นของเรา

พี่ๆ สาขาสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประกวดออกแบบการ์ดตรุษจีน ที่โครงการ J space สันทราย ได้ผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศมาอีกแล้ว

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และผู้บริหารที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32 โดยได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เข้ารับรางวัล การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2566 ประเภทอาชีวศึกษา จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ารับรางวัล สถานศึกษาที่มีผลงานชนะเลิศระดับประเทศ/ต่างประเทศ ในการประกวดวงดนตรีสากล การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ณ จังหวัดระยอง อาจารย์นรินทร์ ชื่นชอบ อาจารย์สาขาวิชายานยนต์ รับรางวัล เข็มทองคำเชิดชูเกียรติครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 30 ปี อาจารย์สุภีย์ จิตสม รองหัวหน้าสาขาวิชายานยนต์ อาจารย์มยุลีย์ พงษ์บุพศิริกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจารย์ขวัญชัย ดวงทนัน อาจารย์หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เข้ารับรางวัล “ครูในดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม