ภาพกิจกรรม

Galleryโปลิคว้าแชมป์วงดนตรีสากลระดับชาติ 2 ปีซ้อน

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นำทีมโดยอาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปรเมศร์ ไชยวงศ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา อาจารย์กชเมธ คำบุญมา งานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวงดนตรีโปลิแบนด์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดวงดนตรีสากล รอบชิงชนะเลิศ งาน อวท. ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 คว้าแชมป์วงดนตรีสากลระดับชาติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมดำเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมดำเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีคณะกรรมการภายนอกร่วมประเมิน 1. คุณแพทรียา ทะนันชัย Director Of Sale and Marketing Manager บริษัท Trinity Travel & Organize 2. คุณรุ้งลาวัลย์ ชิดนายี Marketing Manager ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดมพรทัวร์ - นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 70 คน ระดับ ปวส.2 จำนวน 34 คน - นักศึกษาสาขาการโรงแรม ระดับชั้น ปวช.3 จำนวน 33 คน - นักศึกษาสาขาบริการส่วนหน้าโรงแรม ระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 28 คน

ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ศึกษาดูงาน

โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมเข้ามาศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อศึกษาด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัย โดยมีอาจารย์วุฒิพงศ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและแนะแนวให้การต้อนรับ

ดูเพิ่มเติม

ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

กลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับ สาขางานการบัญชี, สาขางานการตลาด และ สาขางานธุรกิจดิจิทัล ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับ นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาร่วมเป็นกรรมผู้ประเมินในครั้งนี้ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี น.ส.เบญจมาภรณ์ ฤกษ์วิชานันท์ ตำแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ผู้สอบบัญชีสหกรณ์/อาจารย์พิเศษ สอนวิชาบัญชี สาขาการตลาด นส.จุลนภา สุระอาษา ตำแหน่ง ผู้จัดการ Mac DD Chiangmai บริษัท Mac DD Chiangmai จำกัด สาขาธุรกิจดิจิทัล นายตะวัน แสงโชติ ตำแหน่ง ผู้จัดการ Software Development บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ โดยมี อาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , อาจารย์ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขา ร่วมสังเกตการณ์ และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ด้วย

ดูเพิ่มเติม

ฝึกยิงปืน รด.

อ.สราวุฒิ อินสันทราย งานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกภาคสนาม ห้วงการฝึก วันที่ 5 -8 ก.พ.67 ณ ศฝ.นศท.มทบ.33

ดูเพิ่มเติม

วงดนตรีโปลิแบนด์ ตัวแทนภาคเหนือเข้าชิงชัยระดับประเทศ

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปรเมศร์ ไชยวงศ์หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และอาจารย์กชเมธ คำบุญมา งานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ดูเพิ่มเติม

กีฬาวอลเลย์บอลวันสถาปนา โรงเรียนแม่แตง ครบรอบ 61 ปี

ถ้วยรางวัลเป็นของเรา ชนะเลิศ คว้า 2 ถ้วย กีฬาวอลเลย์บอลวันสถาปนา โรงเรียนแม่แตง ครบรอบ 61 ปี โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แตง ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามโรงเรียนแม่แตง

ดูเพิ่มเติม