ภาพกิจกรรม

Galleryร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ณ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ดูเพิ่มเติม

กีฬาวอลเลย์บอลวันสถาปนา โรงเรียนแม่แตง ครบรอบ 61 ปี

ถ้วยรางวัลเป็นของเรา ชนะเลิศ คว้า 2 ถ้วย กีฬาวอลเลย์บอลวันสถาปนา โรงเรียนแม่แตง ครบรอบ 61 ปี โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่แตง ครั้งที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามโรงเรียนแม่แตง

ดูเพิ่มเติม

วัฒโนฝึกทักษะ โปลิฯจัดเต็ม

นักเรียนจากโรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ จำนวน 60 คน เข้ารับฝึกทักษะความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อ การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นด้วย Pen tool และระบบเครือข่ายเบื้องต้น ในการจัดการ IP โดยมีอ.ณัฐกานต์ ภิรมณ์, อ.ไพศาล ณ ลำปาง, อ.ธนัตชนก แก้วยศ, อ.ศรายุทธ ผ่องแพ้ว, อ.ธัญญรัตน์ มาลา เป็นผู้วิทยากร ณ ห้อง ท.103 และ ท.104 เวลา 8.30 -15.00 น.เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ก.พ.67

ดูเพิ่มเติม

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมวอลเลย์บอลชาย หญิงโปลิ

อาจารย์วุฒิพงษ์ พวงไม้มิ่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ชัชวาลย์ เทพมาลา อาจารย์หมวดวิชาพลานามัย และ นายเทพโยธิน พันธง (โค้ชบอย) ได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน วอลเลย์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนแม่แตง 61 ปี ณ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

ตัวแทน To be number one Idol โปลิ

อาจารย์เสน่ห์ สมบัติใหม่ งานกิจการนักศึกษาและครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ นำนักศึกษา นายธีรพงษ์ ลุงถาและนางสาวกัลยกร สุรินทร์ต๊ะ ตัวแทนTo be number one Idol โปลิและตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol chiangmai รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ร่วมต้านยาเสพติด ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยกลุ่มงานสุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

การจัดการ ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านบุคลากรโปลิฯ

อาจารย์สุภาวดี แก้วตาบุศย์ หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากรและแผนงาน และ อาจารย์จุฬารัตน์ อารีมิตร หัวหน้างานบุคลากร พร้อมทั้งอาจารย์กลุ่มงานบุคลากรและแผนงาน ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาเรียนรู้ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

การสอบ V-Net

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบ เพื่อดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2566 มีนางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นผู้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการนี้อาจารย์ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ วันที่ 27-28 ม.ค.2567

ดูเพิ่มเติม

โปลิฯถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนบ้านบวกเปา

สาขาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “นักลงทุนหน้าใหม่ใจเกินร้อยหรือมือใหม่เข้าใจการลงทุน” โดยได้รับเกียรติจากทีมงานธนาคารกรุงเทพและทีมงานกองทุนบัวหลวง มาบรรยายให้ความรู้ด้านการออม การลงทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ รวมถึงความรู้ในเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนเบื้องต้นและกิจกรรม (Workshop) เทคนิคการลงทุน

ดูเพิ่มเติม