ภาพกิจกรรม

GalleryPOLY OPEN HOUSE

เปิดอย่างยิ่งใหญ่!!! POLY OPEN HOUSE เปิดอย่างเป็นทางการ! กิจกรรมต่างๆ พร้อมเริ่มทำการแสดงได้เล้ยย~

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิภพ ปัญญาฟู

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเกียรติยศวันครู ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น

สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยครูและบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ประเภทสถาบันอาชีวศึกษา ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายปรีชา มหาวัน อาจารย์สาขาวิชายานยนต์ 2. นายยุทธภูมิ งามลิ อาจารย์สาขาวิชายานยนต์ 3. นายสอาด กันคำ อาจารย์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4. นายมนูญ คนสนิท อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 5. นายเอนก นครรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาก่อสร้าง 6. นางสาวพรวิภา จารุเดช อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 7. นายเทวฤทธิ์ วงค์ฉายา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. นายชัยณรงค์ วงค์ใจ อาจารย์สาขาวิชาพาณิชยกรรม 9. นางสาวรัชนีกร แก้วเป้า อาจารย์สาขาวิชาพาณิชยกรรม 10. นายศิวดล สุทำแปง อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม 11. นางณัฐกฤตา ชัยศิริ อาจารย์หมวดวิชาสามัญ 12. นางนันธิยา เพิ่มพูล อาจารย์หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 13. นางสาวสุชาดา ชัยเป็ง อาจารย์หมวดวิชาเทคนิคพื้นฐาน 14. นายวิเชฐ สินธุชัย อาจารย์หมวดวิชาชีพพื้นฐาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

เข้าร่วมงานแถลงข่าว เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะ เกษตรแฟร์

อาจารย์ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานแถลงข่าว "เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะ เกษตรแฟร์" Future Farmers of Thailand FFT.44 โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สาขาต่างๆร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

สาขาต่างๆร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

ดูเพิ่มเติม

โปลิฯ คว้ารางวัล 4 ดาว

โปลิฯ คว้ารางวัล 4 ดาว ขอแสดงความยินดี อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รางวัลผลงาน 4 ดาว ในงานกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

ดูเพิ่มเติม

โปลิสุดยอด คว้ารางวัลระดับประเทศรัวๆ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะต่าง ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ได้รับโล่รางวัลจาก นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพทีม New Poly Team v.2 รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทอาชีวศึกษา(ปวช. หรือเทียบเท่า) ในโครงการ Prime Ministers Award for Health Promotion Innovation 2023 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน TheCreatorArena by YamahaFinn ขอแสดงความยินดีกับ ทีม YOLO You Only Live Once รางวัลผลงาน 4 ดาว ในงานกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคนค่ะ

ดูเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2567 ณ จังหวัดน่าน

ดูเพิ่มเติม