ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่


18 พ.ย. 2566 ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.1 และ ปวช.2

19 พ.ย. 66 ประชุมผู้ปกครอง/นักศึกษา ปวช.3 ปวส.1 และ ปวส.2

24 พ.ย. 66 กิจกรรมวันลอยกระทง

5 ธ.ค. 66 หยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9

11 ธ.ค. 66 หยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

18 ธ.ค. 66 กิจกรรมทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี

22 ธ.ค. 66 กิจกรรม กัฬาสี

25-29 ธ.ค. 66 สอบกลางภาค

30 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 หยุดสิ้นปี

17 ม.ค. 67 OpenHouse

5 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 สอบมาตรฐาน ปวช.3 และ ปวส.2

26 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 สอบปลายภาค

26 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 ลงทะเบียน ค่ายคุณธรรม/ค่ายวิชาการ 2/2566

2 มี.ค. 67 ปัจฉิมนิเทศ ปวส.2

3 มี.ค. 67 รับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2566

 ลิ้งค์อื่นๆ