ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่


4 มิ.ย. 67 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

2 มิ.ย. 67 ประชุมผู้ปกครอง และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567

22 - 23 พ.ค. ค่าย ปวส.1 รุ่น 2

20 - 21 พ.ค. ค่าย ปวส.1 รุ่น 1

16 - 18 พ.ค. ค่าย ปวช.1 รุ่น 2

13 - 15 พ.ค. ค่าย ปวช.1 รุ่น 1

9 - 11 พ.ค. ค่าย ปวช.2 รุ่น 2

6 - 8 พ.ค. ค่าย ปวช.2 รุ่น 1

1 - 2 พ.ค. 67 ค่าย ปวส.2 รุ่น 2

29 - 30 เม.ย. 67 ค่าย ปวส.2 รุ่น 1

22 - 24 เม.ย. 67 ค่าย ปวช.3

12 - 16 เม.ย. 67 หยุดสงกรานต์

23 -24 มี.ค. 67 รับผลการเรียน

5 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 สอบมาตรฐาน ปวช.3 และ ปวส.2

26 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 สอบปลายภาค

26 ก.พ. - 2 มี.ค. 67 ลงทะเบียน ค่ายคุณธรรม/ค่ายวิชาการ 2/2566

2 มี.ค. 67 ปัจฉิมนิเทศ ปวส.2

3 มี.ค. 67 รับวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2566

 ลิ้งค์อื่นๆ