ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่


26 มิ.ย. 67 วันพลังสีขาว

19 ก.ค. 67 ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

22 ก.ค. 67 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

29 ก.ค. 67 หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

30 ก.ค. - 2 ส.ค. 67 สอบกลางภาค

5 ต.ค. 67 ประชุมนัดศึกษาทุน ปวช.1 ปีการศึกษา 2568

12 ส.ค. 67 หยุดชดเชย วันแม่แห่งชาติ

30 ก.ย. - 4 ต.ค. 67 สอบปลายภาค 1/2567

7 - 11 ต.ค. 67 ค่ายคุณธรรม / ค่ายวิชาการ 1/2567

28 ต.ค. 67 เปิดภาคเรียนที่ 2/2567

15 พ.ย. 67 กิจกรรมวันลอยกระทง

16 พ.ย. 67 ประชุมผู้ปกครอง และ รับผลการเรียน ปวช.1 และ ปวช.2

17 พ.ย. 67 ประชุมผู้ปกครอง และ รับผลการเรียน ปวช.3, ปวส.1 และ ปวส.2

5 ธ.ค. 67 หยุด วันพ่อแห่งชาติ

10 ธ.ค. 67 หยุด วันรัฐธรรมนูญ

16 - 20 ธ.ค. 67 สอบกลางภาค 2/2567

18 ธ.ค. 67 กิจกรรมทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี

20 ธ.ค. 67 กิจกรรม กีฬาสี

28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 68 วันหยุดสิ้นปี

 ลิ้งค์อื่นๆ