ตราสัญลักษณ์

Logo / Meaning


ตราสัญลักษณ์

  ลักษณะ  :  เป็นลักษณะ วงกลม มีสีเขียวทองล้อมรอบ ซึ่งเป็นสีของวิทยาลัย มีชื่อวิทยาลัย เป็นภาษาไทยอยู่ด้านบน และ ภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง ระหว่างกลาง มี อักษร ย่อ ปทล. ( โปลิเทคนิคลานนา ) และมีฐานเป็น กาแล ( กาแลนี้จะประจำอยู่บนจั่วบ้านของชาวล้านนา )