เพลงประจำสถาบัน

Music / Song


 มาร์ช ปทล.


ปทล. โปลิเทคนิคลานนา
แหล่งรวมวิชา แห่งพาณิชและช่าง
สมัครสมานสามัคคีก่อเป็นพลัง
สร้างความหวัง ให้ชีวิตมั่นคง
ปทล. โปลิเทคนิคลานนา
ส่งเสริมจรรยา จริยะสูงส่ง
ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รัฐดำรง
ช่วยเสริมส่ง วิชาชีพให้ร่ำลือ
* รวมพลัง กันไว้ด้วยจิตศรัทธา
ประกาศศักดา สร้างชื่อเสียงให้ระบือ
สร้างเกียรติคุณ ไปทั่วแคว้น ให้เขาลือ
ว่าเรานี้คือ ลูกหลาน ปทล.
ปทล. โปลิเทคนิคลานนา
แหล่งรวมชีวา รวมวิญญา หลอมหล่อ
ให้กล้าแกร่ง ให้เข้มแข็งไม่ย่อท้อ
ปทล. ทุกคนอดทนเหนือใคร (ซ้ำ *)
** ปทล. ทุกคนไม่จนน้ำใจ ปทล. ทุกคนไม่จนน้ำใจ (ซ้ำ ** 2 ครั้งท่อนจบ)

ทำนอง / เนื้อร้อง : สุจิตรา วีระชาติ

เรียบเรียงเสียงประสานโดย คณะครู-นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

 เขียวทองผ่องอำไพ


ลูกเขียวทอง งามผ่องอำไพ
สุขในฤทัย เมื่อได้มาเจอกัน
กาแลเครื่องหมายของความสัมพันธ์
พวกเรารักมั่นโปลิเทคนิคลานนา
ลูกชาวเขียวทอง งามผ่องตระการ
กลับมาถึงบ้าน ซึ้งซ่านในอุรา
ศิษย์เก่า เพื่อนเราไม่ลืมสัญญา
ศึกษาวิชาด้วยความก้าวหน้าทวี
**ปทล.ชื่อย่อสถาบันเรา
แนบเนาฤดี
ความรักความสามัคคี
น้องพี่มากมี นานนับปียังอุ่นใจ
ลูกชาวเขียวทอง งามผ่องเพริศพราว
ระยับวับวาว เหมือนดาวที่สดใส
เรามารื่นเริงบันเทิงฤทัย
พวกเรารักใคร่ จากไปจำได้มิลืม

ทำนอง / เรียบเรียง : เสถียร ปานคง

เนื้อร้อง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง : โฉมฉาย อรุณฉาน

 โปลิเทคนิคลานนาสถาบันใจ


  มองยอดสน พริ้วใบแกว่ง เพราะแรงของลม ชวนสุขสม รื่นรมย์ ชิด ชื่นชมอุรา จามจุรี สวนพักผ่อน ยังตรึงซึ้งตา ที่ศึกษา ของเรา พริ้งเพราเพริศมิไล ในถิ่นนี้ เสมือนมีมนต์ เข้าดลหทัย โปลิเทคนิคลานนาสถาบันใจ รวม ความสดใด รักใคร่กันไว้ไม่เลือน ยามจากไป ให้คนึง คิดถึงผองเพื่อน ยาม เยี่ยมเยือน เร้าเตือนเหมือนเราใกล้ชิดกัน

ทำนอง / เรียบเรียง : เสถียร ปานคง

เนื้อร้อง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง : วรนุช อารีย์

 โปลิเทคนิคลานนารื่นเริง


  เราชาวโปลิเทคนิคลานนา มาเรามาเฮฮา รออยู่ช้าทำไม มาซิมา ช่า ช่า ช่า เริงใจ เพลงเร้าเร่งฤทัย ออกไปเชื่อมสัมพันธ์ เราชาวโปลิเทคนิคลานนา เรามาเริงลีลา ฟลอร์เฟื่องฟ้าไหวหวั่น มาซิมา ช่า ช่า ช่า พาฝัน มันเร้าเริงชีวัน ให้เสียวสั่นในฤดี ลูก ปทล. เคียงคลอวาดลวดลาย ลีลาศเยื้องกราย คู่ใครคู่เขาเข้าที พวกเดียวกันมั่นสามัคคี ด้วยความยินดี น้องพี่รื่นรมย์ เราชาวโปลิเทคนิคลานนา เราเชิญชวนกันมา ร่วมเริงร่าเกลียวกลม วันของเรา เพื่อรักเก่าสุขสม วันนี้เราชื่นชม ลูกเขียวทองผ่องโสภิณ

ทำนอง / เรียบเรียง : เสถียร ปานคง

เนื้อร้อง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ

 ลาโปลิเทคนิคลานนา


  ลา ลาแล้วจำลาไปก่อน สุดอาวรณ์ ทอดถอนใจให้แลหา โปลิ เทคนิคลานนา ขอลาด้วยน้ำตา ลาด้วยความโศกศัยล์ เรา เคยพบหน้ากันน้อง พี่ ต่อแต่นี้ คงเหลือเพียงภาพความฝัน มองร่มชมพูพันธ์ทิพย์ไหวหวั่น กระซิบเสียงสั่น วันไหนเราหนอได้กลับมา ต้องลาครู และท่านอาจารย์ พระคุณของท่าน จะฝังใจจำได้ร่ำเรียนมา พระวิษณุเทพผู้เมตตา ลูกขอก้มกราบบูชา รับซึ่งพรสิ่งดี ลา ลาแล้วจำลาไปก่อน อนุสรณ์สถาบันแห่งเรานี้ ยามต้องจากลา น้ำตาล้นปรี่ ลาแล้วน้องพี่ คงโชคดีได้มาเจอกัน

ทำนอง / เรียบเรียง : เสถียร ปานคง

เนื้อร้อง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง : โฉมฉาย อรุณฉาน

 โปลิฯ รำลึก


  เชียงใหม่เมืองนี้ เตือนฤดี เหมือนดังมีมนตรา โปลิเทคนิคลานนา ศึกษาเรียนวิชาด้วยกัน จำได้อย่างดี เพื่อนน้องพี่ นี้มีความสัมพันธ์ ทุกวัน ช่างมี ความสุขสันต์ แอบฝัน ย้อนคืนวันให้หวนคืนมา ไหว้วอนพระวิษณุ เทพที่เคารพบูชา ทรงให้ ความเมตตา ให้ความรู้ปวงข้า ด้วยศรัทธาล้นใจ ภาพแห่ง ความหลัง วันนี้ยังฝังด้วยความอาลัย คงได้กลับมาเยือนถิ่น นี้ กี่ปีก็คงจะไม่มีวันลืม

ทำนอง / เรียบเรียง : เสถียร ปานคง

เนื้อร้อง : อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

ร้อง : สุรพล วันประเสริฐ