ข่าวสารโปลิฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ข่าวสารโปลิฯ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข่าวสารโปลิฯ

  วันที่ประกาศ : 05 ธันวาคม 2566 Download  

ข่าวสารโปลิฯ

  วันที่ประกาศ : 04 ธันวาคม 2566 Download  

ข่าวสารโปลิฯ

  วันที่ประกาศ : 02 ธันวาคม 2566 Download  

ข่าวสารโปลิฯ

  วันที่ประกาศ : 01 ธันวาคม 2566 Download