อาคารสถานที่

ภายในวิทยาลัยฯ


ป้ายวิทยาลัย
อาคารรักษาการ
องค์พระวิษณุกรรม
อาคารทิพย์กิติกร
อาคารทิพยมณฑล
ห้องน้ำ
คลังสินค้า ปทล.
อาคารก่อสร้าง
อาคารเสริมทักษะ 2
Shop ไฟฟ้า 1
Shop ไฟฟ้า 2
Shop Ev
Shop ช่างยนต์ 2
อาคารเสริมทักษะ 1
อาคารนิกรพันธุ์
อาคารกิติบุตร
อาคารจุลเทพ
ห้องประชุมจุลเทพ
อาคารก่อสร้าง 2
ห้องสมุดบัวผัน
สวนธรรม
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
ลานกิจกรรม 5ส.
คลีนิคพัฒนา
เฮือนสุขภาพ
อาคารเรียงพันธุ์
ห้องสมุดเรียงพันธุ์
ศาลพระภูมิ
มินิมาร์ท
ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์