ดวงตราสัญลักษณ์ลักษณะ : เป็นลักษณะ วงกลม มีสีเขียวทองล้อมรอบ ซึ่งเป็นสีของวิทยาลัย มีชื่อวิทยาลัย เป็นภาษาไทยอยู่ด้านบนและ ภาษาอังกฤษ อยู่ด้านล่าง ระหว่างกลาง มี อักษร ย่อ ปทล.( โปลิเทคนิคลานนา ) อยู่ และมีฐาน เป็น กาแล ( กาแลนี้จะประจำอยู่บนจั่วบ้านของชาวล้านนา )